Det er en utfordring å være leder i offentlig sektor. Det er mange hensyn å ta.

Denne forsommeren har positive og dyktige topp- og mellomledere i offentlige organisasjoner delt sin hverdag på jobb med meg. Lederne kom fra både statlige og kommunale organisasjoner i og utenfor Oslo, fra ulike organisasjonsformer og styringsmodeller. 

Bakgrunnen for samtalene var ønsket om å komme nærmere på offentlig sektor og lederrollen i praksis.   Temaene var både ulike og sammenfallende. Samtalene dreide seg om å lede menneskene i organisasjonen, om strategisk ledelse eller mangel på sådan. Og om hvordan lede når kontinuerlig retningsendring blir mer vane enn unntak. Når politikken styrer. Om utvikling av kompetanse, om stress og arbeidsmiljø. Om hvordan lykkes men også om hvor skoen trykker.

Samtalene avspeilet mange felles utfordringer – og muligheter:

  • Det er vanskelig å bli hørt av lederne sine, det gjelder også for de som er ledere selv. Forståelse for lederperspektivet hos de overordnete beslutningstakere kan være en utfordring.
  • Politisk påvirkning i forvaltningens beslutningsprosesser – når beslutninger tas uten å forstå omfanget av omrokkering det medfører. For eksempel når bygging av lokalvei medfører het ny planlegging fordi lokale krefter ønsker justeringer. Det er tid- og kostnadskrevende og skulle gjerne vært håndtert tidligere i prosessen.
  • Når rammebetingelser ikke er tilpasset de krav som stilles til raske omstillinger.
  • Det å ta i bruk ny teknologi og arbeidsprosesser.
  • Omkostninger ved effektivisering: ressurs og kompetansemangel, stress og sykefravær. Når ledere balanserer på en stram line og må håndtere økonomi og vanskelige personalsaker med lite fagstøtte.

Det har skjedd enorm utvikling i offentlig sektor. Det stilles krav til effektivisering, økt kunde og brukerfokus. Teknologisk innovasjon innebærer endring av arbeidsprosesser, det stiller nye krav til de ledere, medarbeidere, deres prosesser og tilhørende organisasjonsstrukturer.

Langsiktig planlegging er vanskelig fordi vi fortsatt ser at i virkeligheten styrer årlige budsjett og kortsiktige mål ressursbruk og prioriteringer. Men ikke alt er foranderlig. Forvaltningsstruktur, budsjettbehandling og politikkens uforutsigbarhet står støtt. På godt og vondt.

I høst henter vi inn flere ledererfaringer og vil komme tilbake med  gode faglige innspill fra andre lederkollegaer.

Ta gjerne kontakt med meg hvis det er noe du ønsker å diskutere: elisabeth.kvaerner@raad.no, Mob. tlf. 916 56 175