Per Vestli - Raad GruppenArbeidsområder
Per Vestli er rådgiver innenfor teamutvikling og prosessledelse. Han jobber både med utvikling av hele team og rådgivning av teamets ledere.

Per leverer også åpne og bedriftsinterne kurs innenfor prosessledelse/fasilitering og teamutvikling/teamledelse.

Bakgrunn
Per har jobbet med utvikling av team og prosessledelse i privat, offentlig og frivillig sektor. De siste ti årene har han forlest om ledelse på Norges Idrettshøyskole. Han har også utdannet hundrevis av veiledere innenfor prosessledelse og fasilitering.

Per har jobbet i mange roller innen idretten, blant annet som leder av kompetanseseksjonen og spesialrådgiver innenfor ledelsesutvikling i Norges Idrettsforbund. Han har også jobbet med team- og lederutvikling i Rambøll Management Consulting, som lærer og landslagstrener for Norge og Italia.

Han har lektorutdanning og Olympiatoppens topptrenerutdanning, master innenfor relasjonsledelse/teamutvikling fra NTNU og coachingutdannelse fra NIH. 

Han har sertifisering i Insights Discovery (personprofiler og teameffektivitet), LIFO og Olympiatoppens personprofilanalyse.

Profil
Per er en tillitsvekkende og analytisk person, som vet hvordan han skal skape samhandling i de gruppene han jobber med. Tilbakemeldingene fra hans kurs og prosesser er at han er en meget god formidler. Erfaringene fra toppidretten og frivillighetssektoren gjør at han er evner å skape felles kraft og eierskap omkring kundens målsetninger.

Per er spesielt opptatt av hvordan den enkelte leder kan bli bedre på å lede sine team, og gjennom dette skape et mestringsklima for seg selv og sine kollegaer.

Kontakt Per Vestli på mobiltlf.: 4193 0497. eller per.vestli@raad.no