Personvernerklæring

Raad Gruppen AS personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen før du gir ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger. Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

Raad Gruppen AS, ved daglig leder, er databehandler for personopplysninger i forbindelse med rekrutteringsoppdrag og organisasjonsutvikling for våre oppdragsgivere. 

Raad Gruppen AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for:

 • søkere på utlyste stillinger
 • kandidater til fremtidige stillinger
 • deltakere i organisasjonsutviklingsoppdrag
 • tilknyttede rådgivere og samarbeidende rådgivere
 • brukere på våre internettsider
 • kontaktopplysninger til kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig 

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Databehandlere

Raad Gruppens har flere databehandlere:

 • Microsoft for Office365 for dokumenthåndtering, kommunikasjon og kontaktinformasjon. Epost-korrespondanse lagres i skyen i Europa i Office365 hos Microsoft
 • Cut-e AS for testverktøy
 • Hogrefe AB for testverktøy

En standard databehandleravtale eksisterer mellom Raad Gruppen og våre databehandlere. Personopplysninger utleveres ikke fra Raad Gruppen til andre aktører, uten samtykke fra den registrerte.

Behandling av personopplysninger ifm rekrutteringsoppdrag

Raad Gruppen er Databehandler:

Raad Gruppen er databehandler på vegne av vår oppdragsgiver, som er behandlingsansvarlig. Ved å sende inn søknad på en stilling, samtykker kandidaten til behandlingen for den aktuelle stilling. Det innebærer samtykke til:

 • Lagring av søknad, CV, e-poster og Raad Gruppens vurderinger av kandidaten i Raad Gruppens systemer
 • Oversendelse av søknad, CV og Raad Gruppens vurderinger av kandidaten til oppdragsgiver. 

CV’er og eventuelle vurderinger av kandidater lagres inntil 12 måneder med begrunnelse i at dersom en nyansatt kandidat slutter i sin nye stilling etter kort tid kan Raad Gruppen være forpliktet overfor oppdragsgiver til å finne ny kandidat til stillingen. Det er relevant å bruke de samme søkere til den samme stilling.

Raad Gruppen er Behandlingsansvarlig:

Kandidaten kan gi samtykke til utvidet lagring av søknad, CV, e-poster og Raad Gruppens vurderinger av kandidaten i Raad Gruppens systemer for eventuell bruk i fremtidige ansettelsesprosesser som Raad Gruppen utfører. Det innebærer samtykke til:

 • Lagring av søknad, CV, e-poster og Raad Gruppens vurderinger av kandidaten i Raad Gruppens systemer
 • Oversendelse av søknad, CV og Raad Gruppens vurderinger av kandidaten til fremtidige oppdragsgivere.

Informasjonen i denne behandlingen, hvor Raad Gruppen er behandlingsansvarlig, vil normalt lagres i 5 år. Informasjonen slettes deretter.

Behandling av personopplysninger for tilknyttede og samarbeidende rådgivere

Raad Gruppen er behandlingsansvarlig for personopplysninger for personopplysninger for tilknyttede og samarbeidende rådgivere i Raad Gruppen. Personopplysninger Microsoft Office365 for kontorstøtte verktøy samt i Visma Mamut One økonomisystem. Behandlingen baseres på gjeldene inngåtte avtaler. Ansatte og innleide rådgivere har rettigheter ihht Personopplysningsloven.

Raad Gruppens nettsted

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av Domeneshop AS. Det er kun Raad Gruppen og databehandlerne som har tilgang til opplysningene som samles inn. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på nettstedet. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. 

Følgende informasjonskapsler brukes på Raad Gruppens nettsted:

 • Analyseverktøyet Google Analytics bruker informasjonskapsler til å produsere statistikk som viser bruksmønsteret for Raad Gruppen.no. Les mer om Google Analytics og bruk av informasjonskapsler her. 
 • Vår publiseringsløsning plasserer en informasjonskapsel på din maskin for å begrense visse tilgangsrettigheter til brukere med administrative roller.  Denne informasjonskapselen blir liggende i ett døgn. 

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Spørreundersøkelser

Daglig leder har ansvaret for Raad Gruppens spørreundersøkelser. Raad Gruppen bruker Survey Monkey, og Microsoft Forms til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Raad Gruppen vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Raad Gruppen eller Survey Monkey/Microsoft Forms samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Raad Gruppen identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte Survey Monkey/Microsoft Forms til å sende ut undersøkelser eller oppfølgingsspørsmål.

Har du spørsmål om personvern i Raad Gruppen AS, ta kontakt på e-post: post@raad.no.