metal balanse i trafikk og lederskap

personlighetstrekk,big 5,femfaktormodellen,nevrotisisme