HVEM VI ER

Raad Gruppen er et norsk konsulentselskap i et nettverk med seniorkonsulenter som har bred bakgrunn fra operative lederstillinger innenfor flere ulike bransjeområder i norske og internasjonale selskaper. 

Vi kan tilby spisskompetanse innenfor flere ulike fagfelt, men vi har spesiel fokus på utvikling av salgs- og kundeorganisasjoner. Lang praktisk erfaring gjør at vi vet hvor «skoen trykker», og hva som skiller de som har suksess, fra de som ikke har det, og det er denne kunnskapen vi ønsker å dele. 

Selskapet er grunnlagt på konsepter, verktøy og prosesser utviklet gjennom mer enn 25 år.

Dag O. Eriksen - Rådgiver/Managing partner
Dag O Eriksen

Dag O Eriksen

Arbeidsområder

Dag O. Eriksen er managing partner og styreleder i Raad Gruppen AS.

I tillegg til generell rådgivning er han ansvarlig for selskapets aktiviteter innenfor rekruttering/search og utvelgelse, karriererådgivning, Customer Interface Management prosesser (CIM) samt kurs innenfor rekruttering og utvelgelse.

Bakgrunn

Eriksen har lang og bred erfaring fra lederstillinger i norske og internasjonale selskaper som bl.a. OKI og Xerox. Han har også startet opp og drevet egne selskaper. Han har praktisk erfaring som leder og rådgiver i alle faser av et selskaps livssyklus, samt inngående kjennskap til organisasjoner innenfor en rekke fagområder og forretningsområder.

Dette gjør at han setter seg raskt inn i oppdragsgivers problemstillinger og utfordringer, og gjennomfører prosesser grundig og effektivt; gjerne med nye kreative løsninger og innfallsvinkler. Han er også kursforfatter og har laget flere kurs innenfor fagfeltet rekruttering og utvelgelse.

Eriksen er utdannet ingeniør innenfor IKT og kommunikasjon, samt Markedsøkonom NMH. I tillegg til arbeidet i Raad Gruppen har han flere styreverv.

Profil

God forretningsforståelse og kunnskaper på et bredt felt, gjør han til en lønnsom ressurs for sine oppdragsgivere både på operativt og strategisk nivå. Han har en direkte og praktisk tilnærming til de oppgavene som skal utføres, med sterk fokus på effektivitet og lønnsomhet.

Han samarbeider og kommuniserer godt på alle nivåer i en organisasjonen, og er flink til å motivere og å frem det beste både i enkeltpersoner og organisasjoner ved å fokusere på felles mål og muligheter fremfor problemer.

Han er ellers kjent for å kunne holde hodet kaldt og tenke klart, selv når det blåser som verst. Godt humør, samt en positiv og kreativ løsningsorientering til det meste er også noe som kjennetegner han.

Kontakt Dag O. Eriksen på mob.tlf. : 95 80 13 25 eller e-post : eriksen@raad.no

Liv Refvik - Rådgiver

Liv_web_2013 Arbeidsområder

Liv Refvik arbeider som rådgiver og coach i Raad Gruppen AS, med fokus på områdene personlig utvikling og rekruttering & utvegelse.

Bakgrunn

Refvik er opprinnelig utdannet innenfor språk og kommunikasjon fra UiA. I tillegg har hun coachingutdannelse i regi av Coaches Training Institute (CTI), med sertifisering som CPCC (Certified Professional Co-Active Coach). Hun har også tilleggsutdanning i relasjonscoaching (ORSC – Organization and Relationship Systems Coaching). I tillegg til bred erfaring med coaching og utviklingsprosesser, har hun erfaring med oppstart og drift av bedrifter, samt erfaring med styrearbeid.

Profil

Refvik er klartenkt og løsningsorientert. Hun er utpreget lyttende, positiv og ser muligheter der andre ser problemer. Hun kjennetegnes av nysjerrighet på hva som motiverer og begrenser mennesker, er interessert i relasjoner og opptatt av hvordan man kan «spille hverandre gode». Hun har også stor respekt for forskjellighet og enkeltpersonens situasjon og utfordringer. Dette kommer spesielt frem i coaching og individulle utviklingsprosesser hvor hun bidrar til at du får frem «den beste versjonen av deg selv».

Kontakt Liv Refvik på mob.tlf. : 9324 9688 eller e-post : liv.refvik@raad.no

lin logo

Dag Solhaug - Rådgiver

DagS_web_2013 Arbeidsområder

Generell ledelse med fokus på prosessforbedring og operative målstyringsprosesser, gjerne koplet til en bedriftstrategi med fokus på effektiv resultatoppnåelse.

Bakgrunn

Solhaug har tung ledererfaring som favner deltagelse i toppledelse i bedrifter av forskjellige størrelser og innenfor forskjellige virksomhetsområder og spesielt nevnes virksomhetsledelse, endringshåndtering, prosessforbedring samt outsourcing av virksomhetskritiske enheter. Han har en entusiastisk tilnærming til å løse kommunikasjonsutfordringer i og rundt prosjekter og trives best i organisasjoner som jobber på tvers av organisatoriske og kulturelle/nasjonale grenser. Solhaug er utdannet sivilingeniør, Datateknologi, fra Chalmers Tekniska Högskola, har en MBA fra Herriot Watt University i Edinburgh og har studert Business Administration i Riverside, California. Solhaug har flere års erfaring i å håndtere komplekse prosjekter i flerkulturelle miljøer og har stor forståelse for hva som kreves for å skape entusiasme hos mennesker i deres daglige arbeid. Han har bred erfaring fra strategiprosesser i store organisasjoner der han bla. har innført nye prosesser og rutiner på tvers av organisatoriske enheter Har startet flere tjeneste- og produktselskap, både i Norge og internasjonalt.

Profil

Som person er Solhaug ydmyk, proaktiv, engasjerende, løsningsorientert med god evne til å prioritere. Hans bakgrunn som eliteidrettsutøver har også lært ham mye om hvordan man setter opp og oppnår krevende og høyt satte mål. Godt humør og mye latter kjennetegner Dag Solhaug.

Kontakt Dag Solhaug på mobil tlf: 417 48 842 eller e.post: dag.solhaug@raad.no

linkedin_ico copy

Ivar Årnes - Rådgiver
Ivar Årnes

Ivar Årnes

Arbeidsområder

Ivar Årnes er rådgiver i Raad Gruppen AS. Han er ansvarlig for selskapets aktiviteter innenfor salgs- leder- og organisasjonsutvikling.

Bakgrunn Årnes har lang fartstid innen virksomhetsutvikling, ledelse og salg. Han har deltatt i oppstarten av en rekke selskaper, og hatt flere topplederstillinger.

Som konsulent har Årnes ledet over hundre bedriftsinterne prosesser, og gjennomført mer enn tusen kurs, program og foredrag siden han startet som bedriftsrådgiver i 1996. Han har som bedriftsrådgiver og mentor utviklet metoder som omfatter beste praksis innen bedriftsintern opplæring, trening og on-the-job training.

Årnes arbeider med grundere i oppstartsfasen, etablerte bedrifter i vekst og omstilling og selskaper som er i en total restrukturering. Han var sentral i overtakelsen og restruktureringen av Enitel konkursen, som omfattet Norges nest største konkurs gjennom tidene.

Ivar Årnes er utdannet maskiningeniør med tilleggsutdannelse i marin teknologi og bedriftsøkonom fra BI. Han er sertifisert bruker av bl.a. Big Five (Neo Pi-r) og JTI (Jung Type Index). Årnes har utviklet pedagogiske verktøy og metoder for bruk i personlig utvikling og trening i arbeidssituasjoner for god mestring i arbeidssituasjoner.

Profil

Årnes arbeider etter en filosofi som vektlegger å motivere mennesker til å ta ut det beste av seg selv. Han tar ansvar og legger stor prestisje i å fullføre de løpene han starter. Og han avslutter og leverer sine oppdrag som avtalt. Årnes er energisk, uhøytidelig og direkte i stilen, og bruker mye humor. Med sin erfaring i å utvikle ekte vinnerkulturer oppnår han gode tilbakemeldinger fra sine kunder og oppdragsgivere. Årnes sine kunder og kontaktpersoner kommer stadig tilbake, år etter år.

Hans motto er «Best på det som virker!».

JTI/Myers-Briggs profil: ENFJ.

Kontakt Ivar Årnes på e-post : ivar.arnes@raad.no

lin logo

Ingrid Braate Prillard - Rådgiver

Ingrid-Prillard_140x170Arbeidsområder
Ingrid Braate Prillard er rådgiver, trener og konseptutvikler av Klokt sagt for «jobbfrisk» og kommunikasjonsverktøyet Gullkulen for klok kommunikasjon.

I tillegg til generell rådgivning arbeider hun spesielt for selskapets aktiviteter innenfor

  • Kultur og organisasjonsutvikling
  • Styrketrening i kommunikasjon og mentaltrening
  • Klokt sagt for «jobbfrisk» Trening for å forebygge og redusere sykefrav
  • Mentaltrening (møtebooking)
  • Kommunikasjonscoach/rådgivning i ekstern, intern og mellommenneskelig kommunikasjon
  • Omdømmebygging og krisekommunikasjon
  • PR og markedsføring
  • Foredragsholder for mer motivasjon og mindre sykefravær

Bakgrunn
Ingrid Braate Prillard har ca. 20 års kommunikasjonsfaglig erfaring. Hun har lang og bred erfaring fra stillinger innenfor strategisk kommunikasjonsledelse og markedsføring både som leder og ansatt i offentlig og privat sektor.

Et departements eller en kommunes struktur og kultur har hun god kjennskap til. Prillard var en betrodd kommunikasjonsrådgiver både for næringsministre og toppledere i næringslivet både på den nasjonale og internasjonale arenaen.

Tidligere var Ingrid Braate en kjent stemme fra NRK både med utenriks- og innenriksnyheter. I tillegg har hun startet opp og drevet egne selskaper med flere ansatte.

Forretningsforståelse og en egen evne til å se nye muligheter er hennes sterke fortrinn. Hun har overblikk over helheten og kan derfor raskt analysere situasjonen for effektive strategier. Det fører til at Prillard raskt kan se om utfordringene er i arbeidsmiljøet, virksomhetsorganisering eller mangel på nødvendige kommunikasjonslinjer. Kundene verdsetter Prillards praktiske og energiske tilnærming og synes hun er god å ha med på laget i innovative prosesser. Hun er inkluderende og motiverende i sin kommunikasjon og får frem det beste i medarbeiderne. Deltakere på Prillards prosessledelse, opplæring og kommunikasjonstreninger gir henne toppskår for faglig kunnskap, involvering og evne til å formidle. Hun er kreativ og har en god balanse mellom alvor og humor i sin formidling og som foredragsholder for inspirasjon motivasjon og redusert sykefravær. I sin utdannelsesportefølje har Braate Prillard: Retorikk, kommunikasjon og ledelse, media og journalistikk, sosiologi med psykologi, consulting, salg og markedsføring og NLP, Nevrolingvistisk programmering master. Samt at hun snakker flytende fransk og har inngående kunnskap til fransk kultur.

Profil
God forretningsforståelse i tillegg til lang erfaring fra store offentlige virksomheter gjør henne til en effektiv og kunnskapsrik medarbeider i prosesser mot, og i offentlige virksomheter. Ser på trivsel, godt lederskap og redusert sykefravær som en «gullgruve» for besparelser og økonomiske ressurser til utvikling av nye produkter og tjenester. Gode kommunikasjonsferdigheter som reduserer stressnivået og motiverer til en positiv handling hos mottakeren. Arbeider etter prinsippet om av kommunikasjon betyr å gjøre felles, men er også tydelig når det er nødvendig for et godt bedriftsresultat.

Tilnærming er praktisk med et helhetsblikk i forhold til hva som er best for bedriften. Løsningsorientert med fokus på fremtidige muligheter, men tar tak i det som ulmer for et varig godt bedriftsresultat. Inspirerer med glimt i øyet og klok kommunikasjon. Det fører til at medarbeiderne får et eierskap til strategien og virksomhets mål

Hun sprer en positiv energi og får derfor ansatte med seg på laget

Kontakt Ingrid Braate Prillard på mob.tlf. : 48060503, eller e-post :prillard@raad.no

Per Vestli - Rådgiver

Per Vestli - Raad GruppenArbeidsområder
Per Vestli er rådgiver innenfor teamutvikling og prosessledelse. Han jobber både med utvikling av hele team og rådgivning av teamets ledere.

Per leverer også åpne og bedriftsinterne kurs innenfor prosessledelse/fasilitering og teamutvikling/teamledelse.


Bakgrunn
Per har jobbet med utvikling av team og prosessledelse i privat, offentlig og frivillig sektor. De siste ti årene har han forlest om ledelse på Norges Idrettshøyskole. Han har også utdannet hundrevis av veiledere innenfor prosessledelse og fasilitering.

Per har jobbet i mange roller innen idretten, blant annet som leder av kompetanseseksjonen og spesialrådgiver innenfor ledelsesutvikling i Norges Idrettsforbund. Han har også jobbet med team- og lederutvikling i Rambøll Management Consulting, som lærer og landslagstrener for Norge og Italia.

Han har lektorutdanning og Olympiatoppens topptrenerutdanning, master innenfor relasjonsledelse/teamutvikling fra NTNU og coachingutdannelse fra NIH. 

Han har sertifisering i Insights Discovery (personprofiler og teameffektivitet), LIFO og Olympiatoppens personprofilanalyse.

Profil
Per er en tillitsvekkende og analytisk person, som vet hvordan han skal skape samhandling i de gruppene han jobber med. Tilbakemeldingene fra hans kurs og prosesser er at han er en meget god formidler. Erfaringene fra toppidretten og frivillighetssektoren gjør at han er evner å skape felles kraft og eierskap omkring kundens målsetninger. Per er spesielt opptatt av hvordan den enkelte leder kan bli bedre på å lede sine team, og gjennom dette skape et mestringsklima for seg selv og sine kollegaer.

Kontakt Per Vestli på mobiltlf.: 4193 0497. eller per.vestli@raad.no

Noen av våre samarbeidspartnere:

Ta kontakt med oss:

Raad Gruppen AS