REKRUTTERINGSKURS

Hvis vi skal lykkes med å nå målene våre, er helt vi avhengig av å rekruttere de riktige menneskene.

Å bygge opp egen kompetanse på dette området med våre rekrutteringskurs er sansynligvis den beste investeringen du noen gang kommer til å gjøre. Å ansette noen er forbundet med høye kostnader, stort tidsforbruk, og en stor grad av usikkerhet om det fremtidige utfallet. 

Den som har den riktige kompetansen på området er derfor en svært verdifull ressurs.

Vi i Raad Gruppen ser på en rekrutteringsprosess og rekruttering og utvelgelse som et håndverk. Vi vil gjerne lære bort håndverket til deg også.

Her er noen av våre tilbud om kompetanseutvikling på rekruttering og utvelgelse:

GRUNNKURS I REKRUTTERING & UTVELGELSE

rekrutteringskursALTERNATIV: BEDRIFTSINTERNT – ÅPENT KURS
Dette er et rekrutteringskurs beregnet for ledere og HR medarbeidere som ønsker en innføring i gjennomføring av en profesjonell rekrutteringsprosess. Kurset har en praktisk tilnærming, og går gjennom alle trinnene i prosessen fra stillingsanalyse til ansettelse. Vi har fokus på bruk av  kompetansebasert metodikk i alle ledd. BROSJYRE

KURS I REKRUTTERING, INTERVJUTEKNIKK OG UTVELGELSE FOR LEDERE MED PERSONALANSVAR

rekrutteringskursALTERNATIV: BEDRIFTSINTERNT
Dette kurset er for ledere med personalansvar eller andre i bedriften som eller deltar i rekrutteringsprosesser.  Det har som mål å bidra til kompetanseutvikling på en måte som gjør at kursdeltakerne kan gjennomføre rekrutteringsprosesser med høyere kvalitet og treffsikkerhet. Det vil også bidra til gode forutsetninger for å kjøpe og vurdere eksterne leverandører av rekrutteringstjenester. BROSJYRE

VIDEREGÅENDE KURS I INTERVJUTEKNIKK OG UTVELGELSE

kurs i rekruttering-utvelgelse-intervjuteknikkALTERNATIV: BEDRIFTSINTERNT – ÅPENT KURS
Dette er et rekrutteringskurs beregnet på ledere og HR medarbeidere som har noe erfaring med rekruttering, men som ønsker å lære mer om gjennomføring av intervju og utvelgelsesmetodikk. Kurset har en praktisk tilnærming til det å gjennomføre en utvelgelsesprosess med fokus på bruk av testverktøy, gjennomføring av intervju, referanseintervju m.m. Vi har fokus på bruk av kompetansebasert metodikk i utvelgelsen av den beste kandidaten fra søknadsbunken. BROSJYRE

DNV SERTIFISERINGSKURS I REKRUTTERING

rekrutteringskurs dnv-gl nkiALTERNATIV: NETTSTUDIUM – BEDRIFTSINTERNT – ÅPENT KURS
Dette er rekrutteringskurs beregnet for deg som arbeider med rekruttering i dag, eller som ønsker å arbeide profesjonelt med rekruttering som yrke i fremtiden. Rekrutteringskurset har til hensikt å gi kursdeltakeren grundig innføring i de emnene som det stilles krav til for å bli sertifisert rekrutterer av DNV  (Det Norske Veritas). Kurset gir en grundig innføring i emner knyttet til DNV ‘s standard for rekrutteringspersonell.

Raad Gruppen er godkjent som kursleverandør av DNV GL innen sertifisering av rekrutteringspersonell.

Formålet med sertifiseringen er at et upartisk sertifiseringsorgan skal kunne bekrefte at en person har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse iht. DNV’s standard for sertifisering av rekrutteringspersonell. Videre at denne kompetansen opprettholdes i sertifikatperioden. Intensjonen med ordningen er at man på en forutsigbar måte sikrer et minimumsnivå for utøvelsen av faget.

Det åpne heldagskurset går over 2 arbeidsdager. BROSJYRE

Du finner mer informasjon om nettstudiet «DNV sertifiseringskurs for rekrutterere» her: www.raad.no/informasjon-rekrutteringskurs-dnv-gl-raad-academy

 

 

NETTSTUDIUM I REKRUTTERING OG UTVELGELSE

Nettstudium rekruttering rekrutteringskursALTERNATIV: NETTSTUDIUM
Rekrutteringskurset ´Rekruttering og utvelgelse i praksis´ omfatter hele ansettelsesprosessen fra A-Å, og inneholder maler og hjelpemidler som du kan bruke med en gang i arbeidet ditt.

Kurset passer for:

  • HR-leder eller HR-medarbeider som ønsker å bygge opp kompetanse innenfor fagområdet rekruttering og utvelgelse .
  • Ledere med personalansvar som selv skal ansette egne medarbeidere, og ønsker å gjennomføre rekrutterings- og utvelgelsesprosesser med høy kvalitet.
  • Alle som ønsker å tilegne deg kompetanse for en karriere innenfor fagområdet rekruttering og utvelgelse

Rekrutteringskurset er godkjent av Det Norske Veritas (DNV GL), og kvalifiserer deg til å gå opp til sertifiseringseksamen hvis du ønsker det. Bestått eksamen gir deg DNV GL – sertifikatet som sertifisert rekrutterer. Dette er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer dine relevante kunnskaper innenfor fagområdet.

Dette nettstudiet er utviklet i et samarbeid mellom Raad Gruppen AS og NKI Nettstudier.

BROSJYRE

Mer informasjon og påmeldingsskjema her

DEN KOMPETANSEBASERTE STILLINGSANALYSEN
ALTERNATIV: WORKSHOP – BEDRIFTSINTERNT – ÅPENT KURS
rekrutteringskursDette er et rekutteringskurs/workshop som tar for seg utarbeidelse av en detaljert kompetansebasert stillingsanalyse. Dette er selve grunnmuren som hele rekrutteringsprossessen står eller faller på.
Den er basert på en strukturert 5-trinns metode for informasjonsinnhenting. Kostbare stillingsannonser,utstrakt bruk av tester og avanserte intervjuteknikker senere i prosessen er verdiløse for utfallet av prosessen, hvis de ikke hviler på den grunnmuren i prosessen som stillingsanalysen er. Uten å ha gjennomført en grundig stillingsanalyse, så er det er det store muligheter for at du som rekrutterer leter etter feil person, og vurderer kandidatene etter feil kriterier. Stillingsanalysen danner også grunnlaget for utarbeidelse av en god stillingsinnstruks for den nye medarbeideren. Gjennomføres som bedriftsinternt kurs/workshop eller som åpent kurs over 1 dag. BROSJYRE

Kurs i rekruttering og utvelgelse