REKRUTTERING & UTVELGELSE

Hvis vi skal lykkes med å nå målene våre, er helt vi avhengig av å rekruttere de riktige menneskene.

Å ansette noen er forbundet med høye kostnader, stort tidsforbruk, og en stor grad av usikkerhet om det fremtidige utfallet. Et menneske er den absolutt mest kompliserte ressurs man kan ha med å gjøre.

Vi i Raad Gruppen ser på en rekrutteringsprosess og rekruttering og utvelgelse som et håndverk. Vi velger det verktøyet som er riktig for hvert enkelt oppdrag og oppdragsgiver, samtidig som vi har fokus på grundighet og kostnadseffektivitet i prosessen.

Her er noen av våre tjenestealternativ:

EXECUTIVE SEARCH

Executive search and selection in NorwayEn  search-prosess benyttes når stillingen ikke ønskes offentliggjort, og/eller at man ønsker å rekruttere nøkkelpersoner med spisskompetanse, som sentrale lederstillinger eller styremedlemmer.
En svært grundig stillingsanalyse legges til grunn før man begynner kartleggingen av markedet og aktuelle kandidater. Vi gjennomfører søk i egne og eksterne databaser, og arbeider diskret og målrettet for å komme i mål.
Be om mer informasjon.

ANNONSERT REKRUTTERING

Tradisjonell og effektiv metode for rekruttering av kandidater til mellomlederstillinger,og spesialiststillinger med annonser på nett, innrykk på sosiale medier, samt trykte media som aviser og fagtidsskrifter.
Kan også gjennomføres i kombinasjon med aktivt søk i markedet samt i egne og eksterne databaser.
Be om mer informasjon.

KANDIDATVURDERING & UTVELGELSE

sluttvurdering og utvelgelse av kandidatEn strukturert og grundig utvelgelsesprosess er helt sentral og avgjørende for en vellykket ansettelse. I utvelgelsesprosessen setter vi sammen og strukturerer all tilgjenglig informasjon om kandidatene, og vurderer denne opp mot stillingsanalyse og oppdragsgivers krav. Vi er autoriserte brukere av de mest annerkjente testverktøy på markedet(OPQ, Cut-E, JTI, NEO PI-R m.fl.)som sammen med strukturerte kompetansebaserte dybdeintervju i siste del av prosessen, gir et godt besluttningsunderlag for å velge den beste kandidaten.
Be om mer informasjon.

KANDIDATFORMIDLING

Hvis du ikke trenger ekstern bistand med hele rekrutteringsprosessen, og selv ønsker å gjennomføre og stå ansvarlig for vurderingen og kvalitetssikringen av kandidaten, så kan dette være løsningen. Vi gjennomfører søk i egne og eksterne baser etter mulige kandidater basert på deres egen kravspesifikasjon. På bakgrunn av dette sender vi dere et antall anonyme CV’er fra mulige kandidater, og avtaler møter for dere med de kandidatene dere ønsker å møte. Dette er en kostnadseffektiv måte å gjennomføre rekrutteringen på.
Be om mer informasjon.

 

REKRUTTERINGSSERVICE

rekruttering-rekrutteringsservice-sluttvurderingVi utfører her kun deler av prosessen. Enten du ønsker flere kandidater til en prosess du har pågående, eller du ønsker en «second opinion» om en eller flere kandidater, så kan vi bistå med det. Andre tjenester innenfor rekruttering er bruk av sosiale medier, annonseutforming, administrasjon av søkere, screening, databasesøk, kandidatformidling, personprofiltester og evnetester, referanseintervju samt bistand ved utforming av ansettelseskontrakter. Be om mer informasjon.

KURS I REKRUTTERING, UTVELGELSE OG INTERVJUTEKNIKK

kurs i rekruttering-utvelgelse-intervjuteknikkVi har utviklet flere kurs for deg som ønsker å bygge egen kompetanse innenfor faget  «Rekruttering & Utvelgelse». Disse er for ledere med pesonalansvar som selv ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosessen, HR-medarbeidere som ønsker å bygge opp kompetanse, eller for deg som vurderer en karriere innenfor rekruttering & utvelgelse. Kursene har en praktisk tilnærming til gjennomføring av rekrutteringsprosess fra A-Å, og vil gjøre deg raskt i stand til å gjennomføre egne prosesser mer kostnadseffektivt og med høyere treffsikkerhet. Kursene er basert på de verktøy og den metodikk som vi bruker selv i rekrutteringsprosessene for våre oppdragsgivere. Du får her en unik mulighet til å ta del i våre «hemmeligheter» bak en vellykket rekrutteringsprosess. Vi har også laget kurs som er godkjent av Det Norske Veritas (DNV-GL) som kvalifiserer til å gå opp til eksamen for å blir sertifisert rekrutterer. Dette kurset er også tilgjengelig fra NKI som et nettstudium. Les mer om kursene på vår kurssider.
Be om mer informasjon.

Kurs i rekruttering og utvelgelse