RAAD KOMPETANSENETTVERK

Hvis vi skal lykkes med å nå målene våre, er helt vi avhengig av å ha med oss de riktige menneskene på laget.

Å ansette noen er forbundet med høye kostnader, stort tidsforbruk, og en stor grad av usikkerhet om det fremtidige utfallet. Et menneske er den absolutt mest komplisert ressurs man kan ha med å gjøre. Vi i Raad Gruppen ser på en rekrutteringsprosess som et håndverk. Vi velger det verktøyet som er riktig for hvert enkelt oppdrag og oppdragsgiver, samtidig som vi har fokus på grundighet og kostnadseffektivitet i prosessen. Her er noen av våre tjenestealternativ:

ANNONSERT REKRUTTERING

square-009Tradisjonell og effektiv metode for å nå frem til aktuelle kandidater til mellomlederstillinger,og spesialiststillinger med annonser på Internet, samt trykte media som aviser og fagtidsskrifter. Kan også gjennomføres i kombinasjon med «Search» i markedet samt i egne og eksterne databaser.

KANDIDATVURDERING & UTVELGELSE

Business interview young woman being examined by professional manager team

En strukturert og grundig utvelgelsesprosess er helt sentral og avgjørende for en vellykket ansettelse. I utvelgelsesprosessen setter vi sammen og strukturerer all tilgjenglig informasjon om kandidatene, og vurderer denne opp mot jobbanalysen og oppdragsgivers krav. Vi er autoriserte brukere av de mest annerkjente testverktøy på markedet(OPQ, Cut-E, JTI, NEO PI-R m.fl.)som sammen med strukturerte dybdeintervju i siste del av prosessen, gir et godt bilde av kandidatene.

KANDIDATFORMIDLING

Handshake mann og dameHvis dere ikke ønsker å sette ut hele rekrutteringsjobben, og selv ønsker å gjennomføre og stå ansvarlig for vurderingen og kvalitetssikringen av kandidaten, så kan dette være løsningen. Vi gjennomfører her søk i egne og eksterne baser etter mulige kandidater basert på deres egen kravspesifikasjon. På bakgrunn av dette sender vi dere et antall anonyme CV’er fra mulige kandidater, og avtaler møter for dere med de kandidatene dere ønsker å møte.

REKRUTTERINGSSERVICE

shutterstock_17235442Vi utfører her kun deler av prosessen. Enten du ønsker flere kandidater til en prosess du har pågående, eller du ønsker en «second opinion» om en eller flere kandidater, så kan vi bistå med det. Andre tjenester er annonseutforming, administrasjon av søkere, screening, databasesøk, kandidatformidling, personprofiltester og evnetester, referanseintervju samt bistand ved utforming av ansettelseskontrakter.

EXECUTIVE SEARCH

looking-through-binoculars-future-predictionsEn  search-prosess benyttes når stillingen ikke ønskes offentliggjort, og/eller at man ønsker å rekruttere nøkkelpersoner med spisskompetanse, som sentrale lederstillinger eller styremedlemmer. En svært grundig jobbanalyse legges til grunn før man begynner kartleggingen av markedet og aktuelle kandidater. Vi gjennomfører søk i egne og eksterne databaser, og arbeider diskret og målrettet for å komme i må

KURS I REKRUTTERING, UTVELGELSE OG INTERVJUTEKNIKK

shutterstock_32050237Vi har utviklet kurset «Rekruttering & Utvelgelse i Praksis» for ledere som selv ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosessen, HR-medarbeidere som ønsker å bygge opp kompetanse, eller for deg som vurderer en karriere innenfor rekruttering & utvelgelse. Kurset har en praktisk tilnærming til det å gjennomføre en rekrutteringsprosess fra A-Å, og vil gjøre deg raskt i stand til å gjennomføre egne prossesser mer kostnadseffektivt og med høyere treffsikkerhet. Kurset er basert på de verktøy og den metodikk som vi bruker selv i rekrutteringsprosessene for våre oppdragsgivere. Du får her en unik mulighet til å ta del i våre «hemmeligheter» bak en vellykket rekrutteringsprosess.

Ta kontakt med oss for mer informasjon:

«Du kan lære opp en and til å klatre i trær, men det er enklere å engasjere et ekorn»