There is nothing to show here!
Slider with alias "coaching" not found.

PERSONLIG UTVIKLING / COACHING

Coaching er en samtaleteknikk med spørsmål som stimulerer til ettertanke og klarhet. Det fokuseres på muligheter og konkrete tiltak. En coach vii ikke gi rad eller fortelle deg hva du bor gjøre, men bidra til at du finner dine egne svar og ser ting på en ny mate. Dermed kan du finne en løsning som passer for nettopp deg og din livssituasjon. Coaching gjør deg mer bevisst, bade i hverdagen og i valgsituasjoner. Utgangspunktet er tillit, likeverdighet, respekt og et positivt menneskesyn. Du får hjelp til å sette deg realistiske mal, og coaching-samarbeidet sikrer framdrift og utvikling. En coach er en som står på sidelinjen og heier deg fram!

Når kan du ha glede av å samarbeide med en coach?

Når kan du ha glede av å samarbeide med en coach?

  • i valgsituasjoner
  • ved omstilling
  • når du ønsker forandring, men ikke vet hvordan du kommer i gang (vil du slutte å røyke, begynne å trene, gå ned i vekt,endre arbeidssituasjon?)
  • når du trenger en uhildet samtalepartner

Coaching fokuserer på dagen i dag og framtiden. Hvis du for eksempel vet at du har psykiske problemer som du trenger å bearbeide før du kan gjøre andre endringer, er derfor ikke coaching det rette for deg på dette tidspunktet. Coaching kan imidlertid være et supplement til annen behandling.

Hva kan du forvente av en coach?
En coach er en profesjonell samtalepartner som er

  • positiv og støttende
  • lyttende
  • oppmuntrende
  • utfordrende

Konfidensialitet er en selvfølge, og jeg vil alltid ta deg på alvor og behandle deg med respekt. Fokuset ligger på nåtid og fremtid, muligheter og alternativer.

Hva kreves av deg?
Som i de fleste andre tilfeller, vil resultatet tilsvare innsatsen. Utviklingen skjer vanligvis mellom samtalene. Ved å følge opp det du kommer fram til under coachingsamtalene, vil du garantert bevege deg mot det målet du ønsker.

Hvordan foregår det?
Man har vanligvis tre-fire samtaler på 30 til 45 minutter per måned. Tidspunktene avtales i forkant. Samtalene kan enten foregå per telefon eller ved personlig fremmøte. Du bestemmer hva som passer deg best.

Ta kontakt med oss for mer informasjon:

«En coach er en som står på sidelinjen og heier deg fram!»