PERSONLIG UTVIKLING

Vi har spesielt fokus rettet på utfordringene i lederrollen, og for medarbeidere i nøkkelposisjoner. Vi har selv lang ledererfaring, og kjenner de flest utfordringene du møter i ulike situasjoner og roller.

Vi kan bistå med rådgivning rundt konkrete utfordrende situasjoner i jobben, og vi kan hjelpe deg med å utnytte potensialet ditt bedre for å komme videre til neste trinn i karrieren.

Executive coaching og mentor

Lederrollen kan av og til bli ensom. Man trenger noen som ser sin posisjon fra siden, uten andre motiver enn å bidra til at lederen selv kan utvikle seg selv og sin stilling best mulig.

Executive coaching og vår mentor rolle er skreddersydd rådgivning tilpasset ledere som trenger en sparringspartner utenfor egen organisasjon. Dette er en tilpasset tjeneste som tar utgangspunkt i den enkelte leders situasjon.

Vi har lang erfaring med ledelse og ledere fra alle lederposisjoner i virksomheter. Dette gjør at vi forstår utfordringene og klarer å hjelpe lederen med å finne gode veier og løsninger i sin jobb. Lederrollen er ofte kompleks, og vi bistår med råd og veiledning knyttet til organisasjon, enkelt individer og kulturelle utfordringer, og andre individuelle utfordringer i stillingen.

Vi bistår også med rådgivning til lederens egen karriereutvikling.

Karriererådgivning

De fleste av oss har perioder hvor vi stopper opp og spør oss selv om vi er på rett sted, om vi har valgt riktig karriere og utdannelse, eller om vi burde ha valgt noe annet. For å kunne fungere godt både profesjonelt og privat, så er vi over tid avhengig av at vi finner det vi arbeider med interessant, meningsfullt, utfordrende og utviklende.

Markedssituasjonen og organisasjonene endrer seg raskere nå enn tidligere, og det stiller store krav til selskapets ledelse til å utvikle og plassere rett medarbeiderne på rett sted for å kunne møte stadig nye utfordringer. Det stilles også store krav til den enkelte medarbeider for tilpasse seg og sin egen kompetanse for å få de utfordringene og arbeidsoppgavene man ønsker seg, og for å kunne møte organisasjonens skiftende behov og krav. Vi kan hjelpe deg med individuell rådgivning på flere ulike nivåer i forhold til din karriere og utvikling.

Se også www.karriereraad.no for mer informasjon

 Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hva som passer best for ditt behov.

Coaching

Coaching er en samtaleteknikk med spørsmål som stimulerer til ettertanke og klarhet. Det fokuseres på muligheter og konkrete tiltak. En coach vii ikke gi råd eller fortelle deg hva du bør gjøre, men bidra til at du finner dine egne svar og ser ting på en ny mate. Dermed kan du finne en løsning som passer for nettopp deg og din livssituasjon. Coaching gjør deg mer bevisst, både i hverdagen og i valgsituasjoner. Utgangspunktet er tillit, likeverdighet, respekt og et positivt menneskesyn. Du får hjelp til å sette deg realistiske mal, og coaching-samarbeidet sikrer framdrift og utvikling. En coach er en som står på sidelinjen og heier deg fram!

Når kan du ha glede av å samarbeide med en coach?

  • i valgsituasjoner
  • ved omstilling
  • når du ønsker forandring, men ikke vet hvordan du kommer i gang (vil du slutte å røyke, begynne å trene, gå ned i vekt,endre arbeidssituasjon?)
  • når du trenger en uhildet samtalepartner

Coaching fokuserer på dagen i dag og framtiden. Hvis du for eksempel vet at du har psykiske problemer som du trenger å bearbeide før du kan gjøre andre endringer, er derfor ikke coaching det rette for deg på dette tidspunktet. Coaching kan imidlertid være et supplement til annen behandling.

Hva kan du forvente av en coach?
En coach er en profesjonell samtalepartner som er

  • positiv og støttende
  • lyttende
  • oppmuntrende
  • utfordrende

Konfidensialitet er en selvfølge, og jeg vil alltid ta deg på alvor og behandle deg med respekt. Fokuset ligger på nåtid og fremtid, muligheter og alternativer.

Hva kreves av deg?
Som i de fleste andre tilfeller, vil resultatet tilsvare innsatsen. Utviklingen skjer vanligvis mellom samtalene. Ved å følge opp det du kommer fram til under coachingsamtalene, vil du garantert bevege deg mot det målet du ønsker.

Hvordan foregår det?
Man har vanligvis tre-fire samtaler på 30 til 45 minutter per måned. Tidspunktene avtales i forkant. Samtalene kan enten foregå per telefon eller ved personlig fremmøte. Du bestemmer hva so
m passer deg best.

Ta kontakt med oss for mer informasjon: