PÅVIRKNING OG INNFLYTELSE

Påvirkning og innflytelse er et eget fag. Mange virksomheter kommer aldri fram til bordet når de store beslutningene fattes. Mange har blitt avspist med at andre har blitt valgt, uten reell begrunnelse. Og uten at vi har fått vist hva vi står for.

Vi har over 20 år utviklet en egen, effektiv metodikk i påvirkning og innflytelse i organisasjoner. En metode som sikrer at din virksomheten er med helt fram til suksess. Rammeverket og arbeidsmetodene gjør at man med beste mulige sannsynlighet vil oppnå ønsket hensikt med strategisk markeds- og samfunnskontakt.

Når man skal hente inn store kunder, påvirke det offentlige eller bli hørt av journalister og folket, tar man gjerne kontakt med et mediebyrå, informasjonsrådgivere eller profesjonelle lobbyister for å få hjelp. Man kjøper tilgang til nettverk og eksiterende relasjoner for en høy kostnad, uten ofte å selv være godt involvert.  Man lærer ikke å gjøre det selv, men kjøper noe som kanskje virker. Det er ingen snarveier når vi skal delta i beslutningsprosessen for å oppnå påvrikning og innflytelse. Det er et eget fag.

Vi kan lære deg å gjøre det selv.

Påvirkning av beslutningsprosesser

strategisk-kommunikasjon_rgVåre arbeidsmetoder i påvirkning og innflytelse involverer i sterk grad våre oppdragsivere gjennom hele prosessen. Vi spiller våre kunder gode. Vi er erfarne mentorer i prosessene, mens virksomheten selv bruker egne ressurser på å fronte den definerte målgruppen. Vår rolle er å stå rett bak, og sikre kvalitet, retning, progresjon og effekt. Det er virksomhetens innflytelse og gjennombrudd som er viktig for oss.

Metoden vi bruker og trener våre oppdragsgivere i er en systematisk tilnærming som bygger på mange års erfaring med strategisk påvirkning av beslutningsprosesser.  Metoden er et resultat av praktiske erfaringer i markedsføring, strategisk salg, og relasjonsutvikling, der vi har trukket ut beste praksis fra suksesser der de store fiskene har blitt kunde i en tøff konkurransesituasjon.

Strategiene, verktøy og virkemidlene vi bruker er meget effektiv. Så lenge rammebetingelsene er tilstede kan vi med nødvendige ressurser tydelig måle effekten.Desto mer kompleks en beslutningsprosess er, med mange problemstillinger og interessenter (stakeholders), jo mer effektiv og nødvendig er vår metode. Dette har vi gjort mange ganger. Vi vet det virker.

For å kunne delta i beslutningsprosesser vi fortjener å ha en rolle, må vi selv kunne faget i påvirkning og innflytelse i beslutningsprosessen.

Våre etiske prinsipper
Vi er opptatt av at vi lærer bort strategier, verktøy og virkemidler i påvirkning og innflytelse som blir brukt av virksomheter med en god etisk plattform der vi må forstå misjonens gode og sunne hensikter for påvirker og beslutningstaker. Slike forhold avklarer vi i tidlig fase av et samarbeid.

Ta kontakt med oss for mer informasjon: