KURS, FOREDRAG OG WORKSHOPS

For at vi skal fortsette og være gode, og kunne møte de krav som til enhver tid stilles til oss er vi absolutt avhengig av å trene, hele tiden.

I tillegg til våre bedriftstilpassede trenings- og utviklingsprogram, så tilbyr et knippe inspirerende standardkurs og foredrag, som er generelle, og som alle i typer bedrifter vil kunne ha nytte av. Vi kan også spesialtilpasse disse til din organisasjons behov og situasjon hvis du ønsker det.

Ta kontakt for mer informasjon.

KURS I REKRUTTERING & UTVELGELSE

Rekruttering og Utvelgelse fra A-Å - Nettstudium

Executive search and selection in NorwayÅ ansette rett person er kanskje den vanskeligste oppgaven en leder for en virksomhet har. Rekrutteringskurset ´Rekruttering og utvelgelse i praksis´ omfatter hele ansettelsesprosessen fra A-Å, og inneholder maler og hjelpemidler som du kan bruke med en gang i arbeidet ditt.

Kurset er godkjent av Det Norske Veritas (DNV), og kvalifiserer deg til å gå opp til sertifiseringseksamen hvis du ønsker det. Bestått eksamen gir deg DNV– sertifikatet som sertifisert rekrutterer. Dette er et kvalitetsstempel i markedet og dokumenterer dine relevante kunnskaper innenfor fagområdet.

Dette nettstudiet er utviklet i et samarbeid mellom Raad Gruppen AS og NKI Nettstudier.

Mer informasjon

Intervjuteknikk og Utvelgelse kurs/workshop

Rekrutteringskurset har en praktisk tilnærming til det å gjennomføre en utvelgelsesprosess. Vi har fokus på kompetansebaserte intervjumetoder og intervjuteknikker. Kurset vil gjøre deg raskt bedre i stand til å velge den beste kandidaten fra søknadsbunken. Mer informasjon

Intervjuteknikk og Utvelgelse - Nettbasert

Dette er kurset for deg som er leder og som har ansvaret for egne rekrutteringsprosesser, og for HR-medarbeidere som arbeider med rekruttering.

Du får en grundig innføring i intervjuteknikk og utvelgelse, samt fallgruver i prosessen.

Dette er et praktisk kurs basert på etablerte teorier og metodikk. Du kan bruke kurset som et verktøy, eller for å bygge egen kompetanse. Det betyr at du kan bruke kursinnholdet med en gang i egne rekrutteringsprosesser. Hvis du allerede er i gang med en rekrutteringsprosess og skal begynne å sjekke referanser, så kan du f.eks. hoppe rett til denne leksjonen i kurset.

Mer informasjon

Sertifiseringskurs i rekruttering (DNV)

Dette rekrutteringskurset har til hensikt å gi kursdeltakeren grundig innføring i de emnene som det stilles krav til for å bli sertifisert rekrutterer av DNV  (Det Norske Veritas). Raad Gruppen er godkjent som kursleverandør av DNV innen sertifisering av rekrutteringspersonell. Kurset gir en grundig innføring i emner knyttet til DNV s standard for rekrutteringspersonell.

Formålet med sertifiseringen er at et upartisk sertifiseringsorgan skal kunne bekrefte at en person har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse iht. DNVs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell. Videre at denne kompetansen opprettholdes i sertifikatperioden. Intensjonen med ordningen er at man på en forutsigbar måte sikrer et minimumsnivå for utøvelsen av faget. Mer informasjon

Sertifiseringskurs i rekruttering (DNV) - Nettbasert

Dette er et nyutviklet nettstudium som har til hensikt å gi kursdeltakeren grundig innføring i de emnene som det stilles krav til for å bli sertifisert rekrutterer av DNV  (Det Norske Veritas).

Du kan arbeide med kurset når det passer deg, og bruke så kort eller lang tid du ønsker.

Raad Gruppen er godkjent som kursleverandør av DNV GL innen sertifisering av rekrutteringspersonell. Kurset gir en grundig innføring i emner knyttet til DNV GLs standard for rekrutteringspersonell.

Formålet med sertifiseringen er at et upartisk sertifiseringsorgan skal kunne bekrefte at en person har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse iht. DNV GLs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell. Videre at denne kompetansen opprettholdes i sertifikatperioden. Intensjonen med ordningen er at man på en forutsigbar måte sikrer et minimumsnivå for utøvelsen av faget.

Mer informasjon

 

Den Kompetansebaserte Stillingsanalysen - kurs/workshop

Dette rekutteringskurset/workshopen tar for seg utarbeidelse av en detaljert kompetansebasert stillingsanalyse som skal gjennomføres før man starter selve rekrutteringsprosessen. Den er basert på en 5-trinns metode for informasjonsinnhenting. Et grundig forarbeid med stillingsanalysen er ikke bare en forutsetning for å lykkes kvalitetsmessig med en rekrutteringsprosess, men den vil også gjøre resten av prosessen mye enklere, så den tiden du bruker på analysen, vil du spare igjen senere i prosessen. Store stillingsannonser, bruk av tester og avanserte intervjuteknikker senere i prosessen er verdiløse for utfallet av prosessen hvis de ikke hviler på den grunnmuren i prosessen som stillingsanalysen er. Uten å ha gjennomført en stillingsanalyse, så er det er det store muligheter for at du som rekrutterer leter etter feil person, og vurderer kandidatene etter feil kriterier. Stillingsanalysen danner også grunnlaget for utarbeidelse av en stillingsinnstruks. Gjennomføres bedriftsinternt over 1 arbeidsdag.  Be om mer informasjon.

KURS I KUNDEBEHANDLING
Selgende kundebehandling kurs/workshop

Målgruppen for kurset er alle medarbeidere og organisasjoner som ønsker å utvikle seg innenfor kundeservice. Målsettingen for kurset er å gjøre medarbeiderne kvalifisert til å håndtere kundekontaktsituasjoner (ordremottak, kundemottak, reklamasjoner etc.) på en slik måte at man gir kunden en positiv erfaring som bidrar til økt kundetilfredshet, og derav også større sannsynlighet for gjenkjøp og mersalg.

De lærer også hvordan de kan gjøre kundekontaktem mer lønnsom med direkte eller indirekte med salgsfremstøt i ulike kundekontaktsituasjoner. Kurset gjennomføres bedriftinternt og går normalt over 2 hele arbeidsdager.
Be om mer informasjon om hvordan dette kan gjennomføres i din organisasjon.

Intensivkurs i kundebehandling

Dette kurset er den mest effektive måten du kan bevisstgjøre og endre adferd i egen organisasjon i forhold til kundebehandling. Det har en varighet på 2-3 timer og gjennomføres helst i forbindelse med en kickoff eller en annet type bedriftsintern samling hvor temaet er relevant. Vi fokuserer på bevisstgjøring av den enkeltes adferds betydning for kundetilfredshet, gjenkjøp og lønnsomhet, og gir deltakerne et begrepsapparat og verktøy som de kan bruke med en gang.

Be om mer informasjon om hvordan dette best kan gjennomføres i din organisasjon.

KURS I SALG & LEDELSE

Salg av løsninger og tjenester B2B

Executive search and selection in NorwaySalg av løsninger og tjenester B2B (2 dager) Målgruppe: B2B-selgere, KAM, Account Manager, storkundeselger,og andre selgende funskjoner. Kurset er gjennomført hittil for over 5000 deltakere. Kurset er svært praktisk og gir raskt effekt. Et kurs alle deltakere gir topp score. Paser uansett erfaringsbakgrunn, både for salg, ledelse, og alle som trenger å bli flinkere i å få innflytelse i beslutningsprosesser. Kurset gir selgeren et nødvendig energipåfyll, og omhandler de temaene som akkurat skal til for å dra i land avtalene virksomheten må ha. Kurset omfatter praktisk teori, oppgaver, trening og en god porsjon ernergi fra en av norges beste og mest erfarne salgstrenere.

Be om mer informasjon om hvordan dette best kan gjennomføres i din organisasjon.

Relasjoner, påvirkning og innflytelse

Executive search and selection in NorwayRelasjoner, påvirkning og innflytelse (2 dager) Målgruppe: Alle som ønsker å påvirke beslutningsprosesser der det er mange interessenter og omfattende beslutningsforløp. Raad Gruppen AS har gjennom lang tid og mange suksesser i storkundesalg utviklet en metode i påvirkning og innflytelse i omfattende beslutningsprosesser som sikrer et godt resultat. Metodene benyttes av flere kjente bedrifter, og består av metodeverk og en praktisk tilnærming som gjør deltakeren i stand til å lede omfattende beslutningsprosesser. Her lærer du hemmelighetene i metodisk marked- og samfunnskontakt som gir din virksomhet et sterkt konkurransefortrinn. Kurset omfatter praktisk teori, oppgaver, trening og en god porsjon ernergi fra en av norges beste og mest erfarne bedriftstrenere.

Be om mer informasjon om hvordan dette best kan gjennomføres i din organisasjon.

Salgsledelse

Executive search and selection in NorwaySalgsledelse (2 dager) Målgruppe: Alle som arbeider med salg og ledelse Kurset omfatter moderne ledelse i hverdagen. Motivasjon, målstyring, organisasjonspsykologi, train the trainer, kommunikasjon og salgs- og abeidsmetodikk er elementer som gjennomgås. Kurset omfatter praktisk teori, oppgaver, trening og en god porsjon ernergi fra en av norges beste og mest erfarne salgstrenere.

Be om mer informasjon om hvordan dette best kan gjennomføres i din organisasjon.

Møtebooking B2B - med og uten telefon

Møtebooking B2B – med og uten telefon – 1,5-2 dager (inkl 6 timer faktisk booking på telefon).

Målgruppe: For alle som ønsker å booke nye møter med hvem de vil. Kurs i møtebooking – fra markedsresearch til bruk av de beste virkemidler for å få møter med alle de du ønsker.  Kurset inneholder praktisk, teori, oppgaver, trening og faktisk booking. Kurset inneholder også verktøy i mental trening, for å kommer over terskelen for å ta kontakt med hvem som helst.

Be om mer informasjon om hvordan dette best kan gjennomføres i din organisasjon.

 

Bli konsulent - tjeneste og forretningsutvikling

Bli konsulent – tjeneste og forretningsutvikling (3 dager) Målgruppe: Kurset passer nye og etablerte konsulenter som vil realisere konsulentdrømmen. Å bli en god konsulent er et spennende og tøft karrierevalg som krever at man man kan faget. Å komme på riktig spor straks, gjør deg mer motivert og gir langt mindre risiko for å tråkke feil i dine mange valg på veien å formes til å bli en topp konsulent. Temaer i kurset er drift av konsulentvirksomhet, salgsmetoder som gir nok oppdrag, gjennomføring av noen av de mest sentrale og nyttige bedriftsinterne prosesser. Vi knytter konsulentrollen nøye til konsulentens bakgrunn, kompetanse og personlighet. Det gis mange svært nyttige tips i det å komme på rett spor, helt fram til det å lykkes som konsulent. Etter kurset vil deltakeren være i stand til å starte sin konsulentvirksomhet. Kurset omfatter praktisk teori, oppgaver, trening og en god porsjon ernergi fra en av norges mest erfarne seriegrundere og bedriftsrådgivere.

Be om mer informasjon om hvordan dette best kan gjennomføres i din organisasjon.

Bedrift trenerkurs

Bedrift trenerkurs (2 dager) Målgruppe: Alle som arbeider med utvikling og gjennomføring av kurs og bedriftsinterne prosesser Kurset omfatter hvordan du treffer blink hver gang du gjennomfører en samling eller et kurs, eller en lengre prosess. Vi lære de hvordan du gjennomfører og sikrer beste situasjonsforståelse, metoder for å få alle med og igjennom prosessen på en motiverende måte og oppnår ønsket effekt og de beste tilbakemeldinger. Kurset omfatter praktisk teori, oppgaver, trening og en god porsjon ernergi fra en av norges beste og mest erfarne kursprogramleder og bedriftstrenere.

Be om mer informasjon om hvordan dette best kan gjennomføres i din organisasjon.

ANDRE KURS/UTVIKLINGSPROGRAM

Konsulentskolen

Ta kontakt med oss for mer informasjon: