KUNDEBEHANDLING

Det ligger store gevinster i å utnytte bedriftens kontakt med kunden bedre for økt kundetilfredshet, og dermed også økt salg. De fleste bedrifter har en stor uutnyttet ressurs i personer/funksjoner med kundekontakt, som i større utstrekning kan bidra til økte inntekter gjennom sin kontakt med kunden.

Terskelen for bytte å leverandør i dag er svært lav. Dette medfører at en misfornøyd kunde synes det er enklere å bytte leverandør, enn å klage. Vi arbeider med å bevisstgjøre den enkelte medarbeider på sin adferd hver gang han har kontakt  kontakt en kunde, og hvilken betydning denne har på kundetilfredsheten og igjen virksomhetens resultater. 

Vår målsetting for din organisasjon, er at hver kontakt kunden har med en av dine medarbeidere skal bidra til salg, mersalg og gjensalg, enten direkte eller indirekte. Mye kan gjøres raskt og med enkle midler, men arbeidet med å kundeorientere bedriften bør være en kontinuerlig stratgisk prosess. Uansett hva du trenger så kan vi hjelpe deg et skritt videre videre, eller hele veien frem til mål.

Ta kontakt med oss for mer informasjon: