ORGANISASJONSUTVIKLING

Når vi besøker en virksomhet tar det kun sekunder før vi sanser energien i rommet. Etter noen minutter kjenner vi om vi er i en vinnerkultur med moment, farge og sjel. Eller en organisasjonskultur som gir oss en følelse av å måtte være på vakt.

En kultur uttrykker seg hele tiden. Kraftig og tydelig. Uansett arbeidsoppgaver eller formålet med virksomheten. Kulturer kan uttrykke entusiasme, glede og positiv energi. Eller frykt, misnøye og negativ energi. Hvordan kommuniserer menneskene, hva utstråler de, hva fyller de rommet med? Hva forteller de til kundene sine og omgivelsene?

En leder bestemmer hvilken kultur vi har i teamet og virksomheten. Lederen går foran og viser vei, ser alle og bryr seg. En moderne leder arbeider bevisst med å få det beste ut av sine folk. Få forskjellige personligheter til å bli en samlet suksess. Ledere som lykkes har sterk fokus på individet, justere inn kursen mot felles mål og måler sin suksess i medarbeidernes adferd. Det gir de beste resultatene.

ORGANISASJON I ENDRING

Når en god virksomhet skal etableres og utvikles er de 3 viktigste faktorene for å lykkes: 1) Menneskene, 2) menneskene og 3) menneskene. Deretter kommer alt det andre. En god organisasjonskultur bygger på riktig råmateriale, på folk som vil noe og som trives med oppgavene og teamet. Mennsker som er villige til å stå på for å sikre seg selv og sine kollegaers framtid mot et felles mål.

De som vil utvikle en lønnsom virksomhet jobber bevisst med å lage en realistisk forretningside og en sunn vinnerkultur.  Man setter kundens og sluttbrukerens behov og nytteverdi høyt på prioriteringslisten. Så er det å tilpasse produkter, tjenester og konsepter. Og så utvikle effektive verdikjeder. Og ikke minst gå ut til markedet, sluttbrukeren av tjenstene å selge entusiastisk inn det vi tror så sterkt på. Det gir bærekraftig økonomi vekst. Derfor slurver vi aldri med å satse på de folkene vi har i organisasjonen. Det er der den største substansen finnes for å nå virksomhetens mål.

Raad Gruppen arbeider med å utvikle en god organisasjonskultur. Vi kaller det sunn vinnerkultur. Sunn fordi det betinger at det ligger et godt arbeidsmiljø i bunnen av en god jevn produserende verdikjede som tjener penger. Det har vi vært med på mange ganger.  Vi har erfaring med å etablere og omstille, bygge og utvikle organisasjonskulturer til å bli vinnerkulturer.

Vi arbeider med å få alle til å bli motivert for å delta positivt i utviklingen av seg selv og sin virksomhet. Vi arbeider med profesjonell adferd.  Våre programmer bygger på trygghet, energi og kompetanse. Vi arbeider med individuell personlig adferd som i sum beveger alle medarbeiderene til målet.

LEDERUTVIKLING

Noen ledere gruer seg til neste styremøte, andre danser seg gjennom korridoren så papirene flagrer. Ledelseskompetanse utvikles over tid i godt og dårlig vær.  Noen foredler sin personlighet og ledererfaring bevisst og på en måte som gir en lang og god lederkarriere.

Mange som får en ny lederrolle, glemmer ofte å satse videre på seg selv. Man slukes helt opp av sin nye spennende problemstillinger og muligheter. Etter hvert mestrer man kanskje jobben godt.  Alt blir en tralt, uansett graden og omfang av daglige utfordringer.  Man får liten tid til å tenke over egen utvikling. Etterhvert kommer følelsen av å stå alene, midt oppe i masse kollegaer og folk som vil ha tak i oss. Vi ønsker oss videre. Da forstår vi at ledelse er spesialisering, der det gjelder å være aktuell for nye situasjoner og faser bedriften går inn i.  Det krever at man bevisstgjør hvilken leder man er og hva man vil utvikle for å ta et skritt videre.

Å være en moderne og aktuell leder krever at man er villig til å utvikle seg. Raad Gruppen tilpasser lederprogrammer for operative ledere som ønsker å komme et skritt videre, godt plassert i eksiterende jobb, eller inn i nye muligheter. Vi setter oss inn i den praktiske verden lederen befinner seg i hver dag, og lager et program som trekker lederen inn i en enda bedre hverdag som profesjonell og aktuell leder.

Ta kontakt med oss for mer informasjon: