RAAD KOMPETANSEFORMIDLING

Hvis vi skal lykkes med å nå målene våre, er helt vi avhengig av rett kompetanse tilgjengelig til rett tid.

Noen ganger trenger man å ha kompetansen tilgjengelig i organisasjonen hele tiden, og da er det naturlig å rekruttere til en fast stilling.

Andre ganger trenger man bare kompetansen i et prosjekt eller i et kortere tidsrom, og da vil det være mest lønnsomt å leie inn kompetansen kun for dette. Kompetanseutvikling i egen organisasjon er også et alternativ, og da kan kurs eller et utviklingsprogram være løsningen.

Vi har fokus på de løsningene som er mest lønnsomme for deg og din organisasjon.

HVORDAN ØNSKER DU Å DEKKE KOMPETANSEBEHOVET DITT?

Faste stillinger

Vi leverer hele rekrutteringsprossessen fra A-Å, eller bistår med den delen av den du trenger

Interim manager / Manager for hire

Rådgivning for deg som ønsker å arbeide med tidsavgrensede prosjekter som leder eller fagspesialist.

Konsulentoppdrag

Våre erfarne konsulenter er tilgjengelig for rekke ulike oppdragstyper

Kurs

Vi tilbyr en rekke kurs innenfor våre kompetanseområder, både bedriftsinterne og åpne

Utviklingsprogram

Vi skreddersyr utviklingsprogram  i forbindelse med endringsprosesser og kompetanseutvikling i egen organisasjon

Rådgivning

Våre erfarne rådgivere står til disposisjon med rådgivning i forhold til lederens og organisasjonens utfordringer

Jeg ønsker mer informasjon om:

Alternative tjenester

3 + 5 =

«Du kan lære opp en and til å klatre i trær, men det er enklere å engasjere et ekorn»