FORRETNINGSUTVIKLING

FORRETNINGSUTVIKLING

Executive search and selection in NorwayRaad Gruppen har gjennomomført mange strategiprosesser. Felles for dem alle er at vi oppnår en god forståelse for hvor virksomheten står i dag og hvor vi egentlig vil. Vi definerer hvilke faktorer som påvirker ferden mot våre mål og visjoner. Det er ofte slik at de individuelle mål i ledergruppen og organisasjonen ikke stemmer godt nok overens med den retning og den visjon virksomhetens eiere og leder ønsker

Vi søker å finne de rasjonelle argumentene for å gjøre de riktige tingene. Og vi bevisstgjør de følelsesmessige og irrasjonelle faktorene som veldig sterkt påvirker hvor vi vil. Vi kommer fram til en troverdig og motiverende virksomhetsstrategi som gir resultater og økt verdi.

Å lage gode forretningsstrategier betinger aktiv deltakelse, eierskap til strategien og forpliktelse fra alle som deltar i prosessen.

Raad Gruppen bruker anerkjente strategiutviklingsprosesser. Vi tilpasser prosessene, slik at vi kommer fram til ønsket resultat. Prosessene består av flere elementer og er dynamisk. En god prosess må tåle at alt kan skje, under og etter prosessen er gjennomført.

Vi tror på levende strategier, som justeres løpende og som ikke er for omfattende. Det som ligger i forretningsplanen skal være en nyttig og praktisk styringsmodell. Justeres et element i en forretningsplan, påvirker det gjerne andre forhold som også må tas hensyn til.

Ta kontakt med oss for mer informasjon: