GENERELLE PÅMELDINGSREGLER FOR KURS OG WORKSHOPS

Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig. Deltakeravgiften faktureres i sin helhet før oppstart. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre. Kurset kan bli utsatt eller avlyst dersom det ikke er tilstrekkelig antall påmeldte deltakere. Påmeldte deltakere vi da få tilbud om full refusjon av hele kursavgiften. Eventuelle kostnader i forbindelse med reise eller overnatting som ikke er bestilt av-  eller via Raad Gruppen AS refunderes ikke. Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Kursavgiften er fritatt for mva.  (pr. 11012017)