Velkommen til oss!

Vi i Raad Gruppen arbeider med å utvikle organisasjoner slik at de skal bli, eller forsette å være
konkurransedyktige også i fremtiden. Sentralt i dette står du og jeg i rollene som som leder, medarbeider og kunde.
Vi konsentrer oss om 3 faktorer som vi mener er de mest kritiske for å lykkes:

– Tilgang på rett kompetanse til rett tid

– Kontinuerlig trening og utvikling

– Kontinuerlig fokus på kundenes stadig endrede behov og forventninger

…og vi strever hele tiden etter å bli bedre, slik at vi ikke slutter å være gode!

Har du lyst til å bli en del av vårt kompetansenettverk?

Vi arbeider hele tiden med å utvide vårt allerede omfattende kompetansenettverk med flere dyktige erfarne ledere og fagspesialister.

Formålet med nettverket er å gjøre det enklere å få tilgang på andres kompetanse, samtidig som man selv uforpliktende deler av sin egen.

Som en del av vårt nettverk får du ikke bare enklere tilgang til våre tjenester, men du får også få tilgang til verdifull kompetanse og informasjon fra andre i nettverket.

Den dagen du selv ønsker å komme videre i din karriere, så er utgangspunktet det beste som en del av vårt nettverk enten du ønsker en ny jobb eller ønsker å selge dine tjenester som konsulent.

Ta kontakt for mer informasjon

Planer om omorganisering eller nedbemmaning?

For å kunne tilpasse oss og være konkurransedyktige må vi erkjenne at kontinuerlige endringer og tilpassninger i organisasjonen vurderes. Noen ganger innbærer dette bare mindre justeringer, mens andre ganger vil endringene være mer omfattende og innebære nedbemanning.

Vi kan bistå på flere nivåer i forhold til dette enten du har overskudd av kompetanse eller trenger tilførsel av ny.

Den kompetansen som du har overskudd av, har vi oppdragsgivere som trenger.

Vi kan derfor være en verdifull samarbeidspartner både for deg som leder, og for den enkelte medarbeider som trenger en ny arbeidsgiver.

Ta kontakt for mer informasjon

Trenger du nye medarbeidere?

Hvis du trenger ny kompetanse kan vi hjelpe deg.

Et omfattende nettverk i en rekke bransjer og på flere nivåer gjør at vi raskt og effektivt kan finne rett medarbeider, enten det gjelder rekruttering til en fast stilling eller en midlertidig stilling som interimleder/management for hire. 

Les mer om våre tjenestealternativer her

Ønsker du å komme deg videre?

Vi har spesielt fokus rettet på utfordringene i lederrollen, og for medarbeidere i nøkkelposisjoner.

Vi har selv lang ledererfaring, og kjenner de flest utfordringene du møter i ulike situasjoner og roller.

Vi kan bistå med rådgivning rundt konkrete utfordrende situasjoner i jobben, og vi kan hjelpe deg med å utnytte potensialet ditt bedre for å komme videre til neste trinn i karrieren.

Mer informasjon

 

KOMPETANSEFORMIDLING

Rekruttering & Utvelgelse
Management for Hire
Interim Management
Kurs

MER INFORMASJON

FORRETNINGSUTVIKLING

Salgs- og selgerutvikling
 Kultur- og lederutvikling
Kunderelasjonsutvikling
Påvirkning og innflytelse

MER INFORMASJON

PERSONLIG RÅDGIVNING

Karriererådgivning,
Executive coaching
Mentoring
Coaching

MER INFORMASJON

KURS

Salg og ledelse
Selgende kundebehandling
Rekruttering og intervjuteknikk
Konsulentskolen

MER INFORMASJON